Informacja dotycząca likwidacji Polskiego Instytutu Dyplomacji

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Polskiego Instytutu Dyplomacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego, od 1 kwietnia 2016 r. Instytut znajduje się w stanie likwidacji. Zakończenie likwidacji nastąpi w dniu 30 września 2016 r.

Do dnia zakończenia likwidacji Polski Instytut Dyplomacji prowadzi dotychczasową działalność. 

Aktualności

Anglojęzyczna część aplikacji dyplomatyczno-konsularnej

4 maja rozpoczęła się specjalna, anglojęzyczna część aplikacji dyplomatyczno-konsularnej. Na czas jej trwania do polskich aplikantów dołączyła czwórka młodych dyplomatów z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Podczas pięciu tygodni uczestnicy będą realizować autorski program przygotowany przez PID, w trakcie którego zapoznają się z tematyką integracji europejskiej, bezpieczeństwa euroatlantyckiego  oraz polską polityką wschodnią i rozwojową.

Informacja dotycząca likwidacji Polskiego Instytutu Dyplomacji

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Polskiego Instytutu Dyplomacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego, od 1 kwietnia 2016 r. Instytut znajduje się w stanie likwidacji. Zakończenie likwidacji nastąpi w dniu 30 września 2016 r.

Do dnia zakończenia likwidacji Polski Instytut Dyplomacji prowadzi dotychczasową działalność. 

Spotkanie z dyrektorem Biura Narodów Zjednoczonych i Organizacji Międzynarodowych we francuskim MSZ

18 marca 2016 r. w PID odbyło się spotkanie z Jean-Pierrem Lacroix, Dyrektorem Biura Narodów Zjednoczonych i Organizacji Międzynarodowych we francuskim MSZ, który wygłosił wykład zatytułowany The United Nations and crisis management: the French perspective. Jean-Pierre Lacroix spotkał się z uczestnikami aplikacji dyplomatyczno-konsularnej. Dyskusja dotyczyła m.in. misji ONZ i wyzwań, jakie stoją przed tą organizacją w obliczu obecnych zagrożeń (np. ISIS, wojna w Syrii) i w związku z planami reformy Rady Bezpieczeństwa.

Wideokonferencja z wiceminister spraw zagranicznych Kolumbii

10 marca 2016 r. w Polskim Instytucie Dyplomacji odbyła się wideokonferencja z wiceminister spraw zagranicznych Kolumbii Patti Londoño, w której uczestniczyła również wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna Kacperczyk. Wideokonferencja została zorganizowana w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej. W wideokonferencji wzięli udział również ambasador Kolumbii w Warszawie Victoria Gonzalez, ambasador RP w Bogocie Maciej Ziętara oraz dyrektorzy departamentów kierunkowych resortów spraw zagranicznych obu krajów.

O Instytucie

Polski Instytut Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego zajmuje się doskonaleniem zawodowym i szkoleniem członków służby zagranicznej, a także upowszechnianiem wiedzy o polskiej służbie zagranicznej.
więcej

O Patronie

Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – mąż stanu, pianista i kompozytor. W roku 1919 premier oraz minister spraw zagranicznych RP, reprezentant Polski na paryskiej konferencji pokojowej. W latach 1939–41 przewodniczący emigracyjnej Rady Narodowej.

więcej
Thumbnail of Paderewski’s speech's video

Obejrzyj przemówienie Paderewskiego
na inauguracyjnym posiedzeniu
Rady Narodowej (23.01.1940 r.)

więcej w galerii o Paderewskim
Tadeusz Mazowiecki Film prezentujący postać Tadeusza Mazowieckiego.