Aktualności

Dyplomaci z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy ponownie w Polskim Instytucie Dyplomacji

ukraina moldawia

24 sierpnia 2015 r. w Polskim Instytucie Dyplomacji rozpoczęła się kolejna edycja programu szkoleniowego skierowanego do dyplomatów z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Przed uczestnikami dziewięć dni zajęć, wykładów, warsztatów, spotkań i wideokonferencji z dyplomatami i ekspertami zarówno z Polski, jak i zagranicy. W zajęciach, poświęconych przede wszystkim procesowi decyzyjnemu i funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz polskiej polityce wschodniej, bierze udział 19 dyplomatów z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. 

PID opublikował raport roczny za 2014 r.

raport strona glowna

Instytut opublikował raport z działalności w 2014 roku, zawierający szczegółowe informacje na temat funkcjonowania PID. Raport ukazuje główne obszary działania Instytutu: szkolenia dla pracowników MSZ; aplikację dyplomatyczno-konsularną; promocję historii i współczesnych osiągnięć polskiej dyplomacji oraz współpracę z partnerami zagranicznymi. Publikacja zawiera dane dotyczące przeprowadzonych kursów i szkoleń. Instytut, w oparciu o ofertę szkoleniową, zrealizował w ubiegłym roku 693 dni szkoleniowe. W szkoleniach wzięło udział 5642 uczestników.

Dyplomaci z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w Polskim Instytucie Dyplomacji

zzz 1 0

22 czerwca 2015 r. wiceminister Konrad Pawlik i ambasador Katarzyna Skórzyńska zainaugurowali w Polskim Instytucie Dyplomacji program szkoleniowy skierowany do dyplomatów z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Podsekretarz stanu Konrad Pawlik podkreślił rolę, jaką w polityce zagranicznej Polski odgrywają państwa Partnerstwa Wschodniego. Przedstawił kluczowe zagadnienia dotyczące relacji tych krajów z Unią Europejską.

O Instytucie

Polski Instytut Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego zajmuje się doskonaleniem zawodowym i szkoleniem członków służby zagranicznej, a także upowszechnianiem wiedzy o polskiej służbie zagranicznej.
więcej

O Patronie

Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – mąż stanu, pianista i kompozytor. W roku 1919 premier oraz minister spraw zagranicznych RP, reprezentant Polski na paryskiej konferencji pokojowej. W latach 1939–41 przewodniczący emigracyjnej Rady Narodowej.

więcej
Thumbnail of Paderewski’s speech's video

Obejrzyj przemówienie Paderewskiego
na inauguracyjnym posiedzeniu
Rady Narodowej (23.01.1940 r.)

więcej w galerii o Paderewskim
Tadeusz Mazowiecki Film prezentujący postać Tadeusza Mazowieckiego.