Aplikacja dyplomatyczno-konsularna

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna to kurs organizowany przez Polski Instytut Dyplomacji na zlecenie Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej dla osób, które po zdaniu egzaminu konkursowego zostały przyjęte na aplikację.

Aplikacja składa się z części teoretycznej, czyli sześciomiesięcznego cyklu szkoleń specjalistycznych, oraz części praktycznej, obejmującej staże zawodowe w departamentach i biurach Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz na placówkach zagranicznych. Aplikacja kończy się egzaminem.

Celem zajęć jest przede wszystkim wykształcenie umiejętności praktycznych, na których opiera się warsztat dyplomaty. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych dyplomatów, wykładowców akademickich i ekspertów.

Na potrzeby aplikacji Polski Instytut Dyplomacji przygotowuje autorskie programy szkoleń i wykładów, realizowane przy pomocy nowoczesnych metod dydaktycznych.

Nabór na aplikację jest otwarty i odbywa się w drodze konkursu organizowanego przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej. Wszelkie informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ.

Sposób organizacji aplikacji określa Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o służbie zagranicznej oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 lipca 2002 w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej (w załączniku).