Informacja dotycząca likwidacji Polskiego Instytutu Dyplomacji

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Polskiego Instytutu Dyplomacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego, od 1 kwietnia 2016 r. Instytut znajduje się w stanie likwidacji. Zakończenie likwidacji nastąpi w dniu 30 września 2016 r.

Do dnia zakończenia likwidacji Polski Instytut Dyplomacji prowadzi dotychczasową działalność. 

Aktualności

Dyplomaci z krajów Partnerstwa Wschodniego ponownie w Polskim Instytucie Dyplomacji

18 lipca w Polskim Instytucie Dyplomacji rozpoczęła się kolejna edycja programu dla dyplomatów z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, dotycząca tematyki współpracy z mediami. Szkolenie obejmuje wykłady poświęcone dyplomacji publicznej, nowoczesnym formom skutecznej komunikacji oraz zajęcia praktyczne z wystąpień publicznych. Prowadzą je dyplomaci i eksperci z Polski i zagranicy.

Szkolenie dla dyplomatów z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w PID

20 czerwca w Polskim Instytucie Dyplomacji została zainaugurowana pierwsza w tym roku edycja programu szkoleniowego dla siedemnastu dyplomatów z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Uczestnicy wezmą udział w dziewięciu dniach szkoleń z zakresu polskiej polityki wschodniej  oraz procesu decyzyjnego UE, NATO, Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Uzupełnieniem wykładów będą warsztaty z wystąpień publicznych, negocjacji międzynarodowych i komunikacji międzykulturowej. Zajęcia poprowadzą dyplomaci oraz eksperci z Polski i zagranicy.

Anglojęzyczna część aplikacji dyplomatyczno-konsularnej

4 maja rozpoczęła się specjalna, anglojęzyczna część aplikacji dyplomatyczno-konsularnej. Na czas jej trwania do polskich aplikantów dołączyła czwórka młodych dyplomatów z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Podczas pięciu tygodni uczestnicy będą realizować autorski program przygotowany przez PID, w trakcie którego zapoznają się z tematyką integracji europejskiej, bezpieczeństwa euroatlantyckiego  oraz polską polityką wschodnią i rozwojową.

Informacja dotycząca likwidacji Polskiego Instytutu Dyplomacji

Zgodnie z Zarządzeniem nr 9 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Polskiego Instytutu Dyplomacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego, od 1 kwietnia 2016 r. Instytut znajduje się w stanie likwidacji. Zakończenie likwidacji nastąpi w dniu 30 września 2016 r.

Do dnia zakończenia likwidacji Polski Instytut Dyplomacji prowadzi dotychczasową działalność. 

O Instytucie

Polski Instytut Dyplomacji im. Ignacego Jana Paderewskiego zajmuje się doskonaleniem zawodowym i szkoleniem członków służby zagranicznej, a także upowszechnianiem wiedzy o polskiej służbie zagranicznej.
więcej

O Patronie

Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – mąż stanu, pianista i kompozytor. W roku 1919 premier oraz minister spraw zagranicznych RP, reprezentant Polski na paryskiej konferencji pokojowej. W latach 1939–41 przewodniczący emigracyjnej Rady Narodowej.

więcej
Thumbnail of Paderewski’s speech's video

Obejrzyj przemówienie Paderewskiego
na inauguracyjnym posiedzeniu
Rady Narodowej (23.01.1940 r.)

więcej w galerii o Paderewskim
Tadeusz Mazowiecki Film prezentujący postać Tadeusza Mazowieckiego.